Oprogramowanie GIS
Kontakt

KRAMEKO sp. z o.o.
30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108

tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94

e-mail: sekretariat-małpa_krameko.com.pl


NIP: 677-004-50-65
REGON: 8398858

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS numer: 0000136547