Oprogramowanie GIS
Sklejanie warstw wektorowych

Program jest szczególnie przydatny do hurtowego łączenia ("sklejania") dużej liczby warstw wektorowych o zbliżonej strukturze danych. Za jego pomocą w bardzo szybki sposób można połączyć wiele warstw mapy topograficznej podzielonej na sekcje (za jednym razem z dowolnej liczby sekcji). Jest to jedyny program charakteryzujący się automatyzacją sklejania wielowarstwowego/wielokatologowego.

Program obsługuje dwa popularne formaty plików: ESRI Shape File (*.shp) oraz MapInfo Interchnge (*.mif). Filtrowanie katalogów, plików, wybór poziomu zagnieżdżenia to opcje przewidziane dla selekcjonowania danych poddawanych sklejaniu. Pliki o takich samych nazwach poddawane są sklejaniu do wynikowego pliku shp o nazwie według zadanego wzorca.

Program posiada opcję łączenia obiektów o identycznych wartościach w polach opisowych, jak również kontrolę nakładania i/lub stykania się poszczególnych obiektów na sklejanych warstwach z zachowaniem zadanej tolerancji. Bardzo pomocnym narzędziem jest kreator łączenia pól opisowych dla warstw z różną strukturą opisową.

Wynikiem działania programu jest struktura katalogów z nazwami tworzonymi zgodnie z zadaną przez użytkownika regułą. Każda warstwa wynikowa to grupa plików składająca się z pliku geometrii (ESRI Shape File), pliku atrybutów obiektów, pliku indeksacji oraz pliku projekcji (pod warunkiem znanego/zdefiniowanego układu) - czyli warstwa o formacie .shp.

Charakterystyka programu

  • pełna automatyzacja

  • wygoda użytkowania

  • uproszczony interfejs

  • powielanie raz ustalonych opcji/reguł/formuł

  • sklejanie warstw wszystkich typów

  • pełne informacje o rezultatach

  • pasek postępu sklejania

  • czytelne raporty w formacie HTML

Program działa w środowisku Windows: 98/NT/2000/XP/Vista/7, w wersjach 32 i 64 bitowych tych systemów.
Instrukcja obsługi programu


Pobierz wersję DEMOCena: 299,00 PLN brutto


w sprawie zamówienia prosimy o kontakt
telefon: (12) 294-52-22 wew. 34
e-mail: w.romanczyk-małpa_krameko.com.pl