Oprogramowanie GIS
Konfigurator SWDE

Program pozwala filtrować dane dostarczane w postaci pliku SWDE sformatowanych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Filtrowane dane są następnie eksportowane do nowego pliku SWDE.

Program w pełni realizuje założenia rozporządzenia w odniesieniu do struktury i definiowania danych w plikach SWDE. W aplikacji zastosowano dynamiczne tworzenie relacji niezdefiniowanych w sekcji do tego przeznaczonej, co umożliwia parsowanie niepoprawnie sformatowanych plików SWDE.

Aplikacja pozwala przygotować dane filtrując tabele na podstawie relacji i pól tabel. Ł ączenie wyników filtrowania tabel z relacjami daje możliwość budowania struktur złożonych, które również mogą być eksportowane do pliku swde

Aplikacja pozwala na:

 • import z/eksport do SWDE

 • tworzenie pomocniczych warstwy geometryczne w formacie Esri Shape File *.shp

 • wygodna praca z tabelami

 • zapis projektów

 • zapis stanu pracy

 • definiowalne szablony filtrów

 • podgląd bazy danych

 • podgląd struktury SWDE

 • wielokrotne filtrowanie w postaci drzew

 • wielokrotne filtrowanie w postaci grafów

 • filtry opisowe

 • filtry geometryczne

 • definiowalne słowniki

Konfigurator SWDE to jedyny taki na rynku program zapewniający natychmiastowe filtrowanie i eksport danych do plików SWDE. Utworzone szablony/filtry wielokrotnego użytku można stosować na dowolnym projekcie powstałym z dowolnego SWDE. Aplikacja do działania nie potrzebuje żadnych zewnętrznych programów oraz zapewnia filtrowanie według WSZYSTKICH tabel, atrybutów, relacji, obiektów i warstw.

Program działa na jednym z systemów rodziny Windows: 98/NT/2000/XP/Vista/7; na 32- i 64-bitowych wersjach tych systemów.

Film demonstrujący podstawowe możliwości programu - Youtube

Instrukcja obsługi programu

Pobierz wersję DEMO


Cena: 897,90 PLN brutto


w sprawie zamówienia prosimy o kontakt
telefon: (12) 294-52-22 wew. 34
e-mail: w.romanczyk-małpa_krameko.com.pl