Oprogramowanie GIS
Publikacje

Dr inż. Wojciech Romańczyk, Dyrektor ds. Technologii, Praca doktorska pt.: Dobór drzewostanów do przebudowy w Magurskim Parku Narodowym z wykorzystaniem waloryzacyjnego systemu oceny lasów górskich oraz technik informatycznych GIS.

Charakterystyka pracy

Prezentacja pracy

mgr inż. Marcin Czerny, Dyrektor Zarządzający, Tytuł: Wykorzystanie zdjęć lotniczych w monitoringu przyrodniczym

Zdjęcia lotnicze dają nam możliwość spojrzenia na zasoby przyrodnicze z lotu ptaka. Po długich latach wykorzystywania ich wyłącznie do celów militarnych, stały się również dostępne w innych dziedzinach życia. Z możliwości dostępu do zdjęć szybko skorzystali przyrodnicy. W krajach wysoko rozwiniętych monitoring przyrodniczy już od kilkunastu lat opiera się na zdjęciach lotniczych lub satelitarnych. Natomiast w Polsce wykorzystanie zdjęć w tym zakresie jest obecnie w fazie rozwoju.

Ryc. nr 1. Ortofotomapa opracowana na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w roku 1994 z zaznaczonym kolorem żółtym granicą lasu.


Ryc. nr 2. Ortofotomapa opracowana na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych  szesnaście lat później w roku 2009 z zaznaczoną kolorem żółtym granicą lasu.


Cały artykuł opublikowano w: ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 18 (2010), str. 403-408, http://www.bdpn.pl/dokumenty/roczniki/tom18/32.pdf


Bróż E. & Bielecki M. 2008. Występowanie czarcikęsika Kluka na Wyżynie Małopolskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64 (3): 14. 25.

Bielecki M. 2008. Notatki florystyczne z wybranych jezior Pojezierza Świętokrzyskiego. Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 15 (2): 321-322.

Bielecki M. 2010. Nowe stanowisko Polemonium coeruleum (Polemoniaceae) w dolinie rzeki Łośnej koło Małogoszczy (Wyżyna Małopolska). Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 17 (2): 245-252.

Piwowarski B. & Bielecki M. 2012. Nowe stanowisko Ostericum palustre (Apiaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 19 (1): 61-65.

Binkiewicz B. 2009. Interesujące gatunki roślin naczyniowych rezerwatu "Biała Góra" i jego okolic na Wyżynie Miechowskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65(2): 133.140.

Binkiewicz B. 2010. Notatki florystyczne z Cybowej Góry koło Słaboszowa. Fragmenta Floristica Geobotanica Polonica 17(2): 397-399.

Binkiewicz B. 2010. Nowe stanowisko Orchis pallens na Wyżynie Miechowskiej. Fragmenta Floristica Geobotanica Polonica 17(2): 404-406.

Binkiewicz B. 2011. Interesujące gatunki roślin naczyniowych doliny Uniejówki na Wyżynie Miechowskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67(2): 155-160.

Binkiewicz B. & Binkiewicz K. 2011. Nowe stanowisko Carlina onopordifolia na Wyżynie Miechowskiej. Fragmenta Floristica Geobotanica Polonica 18(1): 165-167.

Binkiewicz B. & Binkiewicz K. 2011. Interesujące rośliny naczyniowe muraw kserotermicznych w Boczkowicach na Wyżynie Miechowskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 67(5): 433.440.

Binkiewicz B. 2012. Notatki florystyczne z Beskidu Śląskiego. Fragmenta Floristica Geobotanica Polonica 19(1): 180-181.

Binkiewicz B. & Binkiewicz K. 2012. Nowe stanowisko jaskra skalnego Ranunculus oreophilus na Wyżynie Miechowskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (6): 481.488.

Ociepa A. M., Zubek S. & Mleczko P. 2012. The fungal collection of the Jagiellonian University Herbarium (KRA), Kraków, Poland. Mycotaxon, 120, w druku.

Ociepa A. M. & Barbacka M. 2011. "Spesia antarctica "gen. et sp. nov. - a new fertile fern spike from the Jurassic of Antarcica. Polish Polar Research, 32(1): 59-66.

Barbacka M., Feldman-Olszewska A., Jarzynka A., Krupnik J., Ociepa A. M., Wcisło-Luraniec E. & Ziaja J. 2009 Wstępne wyniki badań paleobotanicznych wiercenia Studzianna (trias-jura) z północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Geologia, Kwartalnik AGH, 35(3/1):17-19.

Birkenmajer K. Ociepa A. M. 2008. Plant-bearing Jurassic strata at Hope Bay, Antarctic Peninsula (West Antarctica); geology and fossil-plant description. Studia Geologica Polonica, 128:5-96.

Ociepa A. M. 2007. Jurassic liverworts from Mount Flora, Hope Bay, Antarctic Peninsula. Polish Polar Research, 28(1):31-36.

Mleczko P., Ociepa A. M. 2007. "Entoloma ollare ", a species of subgenus "Claudopus", new to Poland. Polish Botanical Journal, 52(2):165-170.

Ociepa A. M., Zarzyka-Ryszka M. 2005. Florystyczne pozostałości po alpinarium przy ruinach schroniska Beskidenverein pod szczytem Babiej Góry (Beskidy Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 12(2):243-248.

Ociepa A. M. 2004. Stan wiedzy o jurajskiej florze z obszaru Antarktyki. Tomy Jurajskie, 2:151-156.

Ociepa A. M. 2001. Notatki florystyczne z zachodniej części Pogórza Wielickiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 8:29-34.

Ociepa A. M. 2000. Nowe stanowisko "Phyllitis scolopendrium "("Polypodiaceae") w Karpatach polskich. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 7: 376-378.

Piękoś-Mirkowa H., Zarzyka-RyszkaM., Krause R., Kucharczyk S., Mitka J., Ociepa A. M. 2008. Tocja karpacka. 307-309. W: Z. Mirek i H. Piękoś-Mirkowa (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

Bartoszek W., Dubiel E., Gawroński S., Guzik J., Mitka J., Nowak T., Ociepa M. A., Pacyna A., Stachurska-Swakoń A., Szewczyk M., Towpasz K. Trzcińska-Tacik H., Wayda M., Zając A., Zając M., Zemanek B. 2006. Flora Cracoviensis Secunda (Atlas). Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Barbacka M, Ociepa A. M. & Wcisło-Luraniec E. 2011. Wstępne wyniki badań makroszczątków roślinnych z wiercenia Huta OP-1 (trias-jura) z północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Materiały konferencyjne - Jurassica IX - Małogoszcz, 06-08 września 2011, s.76-77.

Ociepa A. M. & Barbacka M. 2010. An enigmatic pollen organ from the Jurassic West Antactica. Program and Abctracts 8 th European Palaeobotany - Palynology Conference 20010, 6-10 July 2010 Budapest, Hungary, pp. 178-179.

Ociepa A. M., Barbacka m., Wcisło-Luraniec E. & Jarzynka A. Pteridospermal cupules from Early Jurassic of Studzianna, Poland. Program and Abctracts 8 th European Palaeobotany - Palynology Conference 2010, 6-10 July 2010 Budapest, Hungary, p. 179.

Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Ociepa A. M., Zarzyka-RyszkaM, Grodzińska K, Godzik B. 2009. Wpływ sosny zwyczajnej ("Pinus sylvestris") na szatę roslinną terenów pogórniczych Olkuskiego Regionu Rudnego. I Krajowa Konferencja Naukowa Zagrożenia biotopów, 22-25. 04. 2009. Głuchołazy. Materiały konferencyjne: strony nienumerowane.

Ociepa A. M., Staneczko K., Feldman-Olszewska A., Barbacka M. 2008. Nowe stanowiska "Lepidopteris ottonis "(Goeppert) Schimper w Polsce, Geologia. Kwartalnik AGH, 34 (3/1):199-200.

Ociepa A. M. 2006. Early Jurassic palaeoenvironment and climate in the Mount Flora, West Antarctica. Volumina Jurassica, 4:125-126.

Ociepa A. M. 2006. New data on Early Jurassic flora from West Antarctica. p.100. Program and Abstract 7th European Palaeobotany-Palynology Conference, 2006 September 6-11, Czech Republic, Prague.

Ociepa A. M. 2005. Nowy przedstawiciel wątrobowców liściastych z jury Antarktydy Zachodniej. Tomy Jurajskie, 3:127.

Ociepa A. M. 2004. Jurajska flora z Mount Flora Formation z Antarktydy Zachodniej - wstępny raport. s.150. Streszczenia referatów i plakatów 53 Zjazdu PTB, Toruń - Bydgoszcz.

Florjan S., Ociepa A. M. 2002. Kutykule kordaitów z pokładu węgla 206 w KWK - Jaworzno - (warstwy łaziskie, Westfal C, Górnośląskie Zagłębie Węglowe). s. 29-32. W: I. Liparski (red.) XXV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Wyd. AGH, Kraków.

Ociepa A. M., Ziaja J. 2004. Krajowe sympozjum - Jurassica IV - (Bałtów, 27-29 września 2004). Wiadomości Botaniczne, 49(1/2):63-66.

Ociepa A. M., Ziaja J. 2004. Tomy Jurajskie. Wiadomości Botaniczne, 49(1/2):103.

Ociepa A. M. 2001. Flora mezozoiku jako tło dla roślin kopalnych z Krasiejowa. s. 19-20. W: J. Dzik (red.) Paleontologiczne opróbkowywanie profilów geologicznych. Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie.

Ociepa A. M., Pacyna G. 2001. Kurs terenowy - Paleontologiczne opróbkowywanie profilów geologicznych - (Nowa Ruda, 18-20 maja 2001). Wiadomości Botaniczne, 45(3/4):94-96.