Dnia 9 września 2014 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małoposkiego w Polichtach odbyła się KONFERENCJA 1 w sprawie prac nad sporządzeniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych: Ciężkowico-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki wraz z zakresem PZO dla obszarów Natura 2000. W konferencji uczestniczyły 24 osoby reprezentujące: ZPKWM, RDOŚ Kraków WST w Tarnowie, zainteresowane gminy, zainteresowane nadleśnictwa oraz firmę KRAMEKO sp. z o.o.

Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej.

Prezentowane materiały:
- Harmonogram konferencji 1,
- Prezentacja firmy KRAMEKO,
- Park Krajobrazowy jako forma ochrony przyrody,
- Zagospodarowanie,
- Ochrona szaty roślinnej,
- Ochrona fauny,
- Ochrona krajobrazu,
- Ochrona wartości kulturowych.

Protokoły:
- Protokół z Konferencji 1.


Dnia 16 września 2014 r. w siedzibie firmy KRAMEKO sp. z o.o. odbyła się KONFERENCJA 1 w sprawie prac nad sporządzeniem projektu planu ochrony Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z zakresem PZO dla obszaru Natura 2000 Dolina Sanki PLH120059. W konferencji uczestniczyło 25 osób reprezentujących: ZPKWM, RDOŚ Kraków, zainteresowane gminy, zainteresowane nadleśnictwa oraz firmę KRAMEKO sp. z o.o.

Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej.

Prezentowane materiały:
- Harmonogram konferencji 1,
- Park Krajobrazowy jako forma ochrony przyrody,
- Zagospodarowanie,
- Ochrona szaty roślinnej,
- Ochrona fauny,
- Ochrona krajobrazu,
- Ochrona wartości kulturowych.

Protokoły:
- Protokół z Konferencji 1.


Dnia 16 czerwca 2015 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małoposkiego w Polichtach odbyła się KONFERENCJA 2 w sprawie prac nad sporządzeniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych: Ciężkowico-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki wraz z zakresem PZO dla obszarów Natura 2000. W konferencji uczestniczyły 22 osoby reprezentujące: ZPKWM, zainteresowane gminy, zainteresowane nadleśnictwa oraz firmę KRAMEKO sp. z o.o.

Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej.

- Fauna_PKBP_CRPK.pdf
- Krajobraz_PKPB_CRPK.pdf
- Kultura_PKPB_CRPK.pdf
- PKPB_Natura_2000.pdf
- Protokol_z_konfernecji_2.pdf
- Srodowisko_abiotyczne_PKPB_CRPK.pdf
- Szata_roslinna_PKPB_CRPK.pdf

Protokoły.

- Protokol_z_konferencji_2.pdf

Dnia 17 czerwca 2015 r. w siedzibie KRAMEKO sp. z o o. odbyła się KONFERENCJA 2 w sprawie prac nad sporządzeniem projektu planu ochrony Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z zakresem PZO dla obszarów Natura 2000. W konferencji uczestniczyły osoby reprezentujące: ZPKWM, zainteresowane gminy, zainteresowane nadleśnictwa oraz firmę KRAMEKO sp. z o.o.

Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej:
-17_06_2015_PROTOKOL.pdf
-Harmonogram_konferencji_2_TPK.pdf
-Ochrona_fauny_TPK.pdf
-Ochrona_krajobrazu_TPK.pdf
-Ochrona_srodowiska_abiotycznego.pdf
-Ochrona_szaty_roslinnej_TPK.pdf
-Ochrona_wartosci_kulturowych_TPK.pdf

Dnia 5 listopada 2015 r. w siedzibie KRAMEKO sp. z o o. odbyła się KONFERENCJA 3 w sprawie prac nad sporządzeniem projektu planu ochrony Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego wraz z zakresem PZO dla obszarów Natura 2000. W konferencji uczestniczyły osoby reprezentujące: ZPKWM, zainteresowane gminy, zainteresowane nadleśnictwa oraz firmę KRAMEKO sp. z o.o.

Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej:
-Fauna_TPK.pdf
-Harmonogram_konferencji_3_TPK.pdf
-KRAJOBRAZ_TPK.pdf
-Kultura_TPK.pdf
-Srodowisko_abiotyczne_TPK.pdf
-Szata_roslinna_TPK.pdf
-Zagospodarowanie_przestrzenne_TPK.pdf

Dnia 6 listopada 2015 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małoposkiego w Polichtach odbyła się KONFERENCJA 3 w sprawie prac nad sporządzeniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych: Ciężkowico-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki wraz z zakresem PZO dla obszarów Natura 2000. W konferencji uczestniczyły osoby reprezentujące: ZPKWM, zainteresowane gminy, zainteresowane nadleśnictwa oraz firmę KRAMEKO sp. z o.o.

Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej:
-Fauna_CRPK_PKPB.pdf
-Harmonogram_konferencji_3_CRPK_PKPB.pdf
-KRAJOBRAZ_CRPK_PKPB.pdf
-KULTURA_CRPK_PKPB.pdf
-PZO_Ostoja_w_Pasmie_Brzanki_Liwocz.pdf
-Srodowisko_abiotyczne_CRPK_PKPB.pdf
-Szata_roslinna_CRPK_PKPB.pdf
-ZAGOSPODAROWANIE_CRPK_PKPB.pdf