PROJEKT PLANU OCHRONY PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESKIDU MAŁEGO1. Tekst Projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Małego:
Projekt_planu_ochrony_PKBM.pdf

2. Załączniki mapowe do Projektu planu ochrony:
Z2_Mapa_zagrozen_wew_zew_oraz_sposobow_eliminacji_KK.jpg
Z2_Mapa_zagrozen_wew_zew_oraz_sposobow_eliminacji_SP_cz1.jpg
Z2_Mapa_zagrozen_wew_zew_oraz_sposobow_eliminacji_SP_cz2.jpg
Z3_Mapa_obszarow_realizacji_dzialan_ochronnych.jpg
Z4_Mapa_projektowanych_dzialan_ochronnych_SP_cz1.jpg
Z4_Mapa_projektowanych_dzialan_ochronnych_SP_cz2.jpg
Z5_Mapa_projektowanych_dzialan_ochronnych_KK.jpg
Z6_Mapa_obszarow_udostepnianych_dla_lokalizacji_zagospodarowania_turystycznego.jpg
Z7_Mapa_gruntow_do_zalesienia_i_ktore_nie_powinny_byc_zalesiane.jpg
Z8_Mapa_obszarow_ktore_powinny_byc_chronione_przed_zabudowa.jpg
Z9_Mapa_korytarzy_ekologicznych.jpg
Z10_N2000_przedmiot_ochrony_a3_uchwala.jpg
Z11_N2000_zagrozenia_ploter_uchwala.jpg
Z12_N2000_dzialania_ochronne_ploter_uchwala.jpg

3. Wektorowa warstwa granicy Parku Krajobrazowego Beskidu Małego
granica_PKBM.zip

4. Proszę o zapoznanie się z wstępną propozycją odpowiedzi na złożone uwagi i zadane pytania w procesie konsultacji.
Proszę również o komentarze na piśmie (e-mail, pismo urzędowe) do poszczególnych uwag i pytań, które mogą pomóc w udzieleniu ostatecznej odpowiedzi.
odpowiedziNaPisma.pdf

Do pobrania prezentacje wprzedstawione w dniu 10 września 2015 r. w Andrychowie
PKBMNatura2015Andrychow.zip
PKBMSP2015Andrychow.zip
PREZENTACJA_KULTURA_KRAJOBRAZ_UDOST_PKBM_201509.zip

Pisma z uwagami:
Burmistrz_Wadowic.pdf
Czarny_Gron_Sp_z_o_o_Sp_k.pdf
Referat_Architektury_i_Budownictwa_Urzedu_Miejskiego_w_Andrychowie.pdf
Referat_Ochrony_Srodowiska_Rolnictwa_i_Lesnictwa_Urzedu_Miejskiego_w_Andrychowie.pdf
Referat_Zieleni_i_Ochrony_Srodowiska_Urzedu_Miejskiego_w_Wadowicach.pdf
Stowarzyszenie_Inicjatyw_Na_Rzecz_Srodowiska_MONTANUM.pdf
Urzad_Gminy_Mucharz.pdf
Agencja_Restrukturyzacji_i_Modrenizacji_Rolnictwa.pdf
Burmistrz_Wadomic_2.pdf
GDDKiA.pdf
Nadlesnictwo_Sucha.pdf
Regionalny_Zarzad_Gospodarki_Wodnej_w_Krakowie.pdf
Stowarzyszenie_Pracownia_na_rzecz_Wszystkich_Istot.pdf
Gmina_Stryszawa.pdf
Malopolskie_Towarzystwo_Ornitologiczne.pdf