Formularz składania uwag:

I. Projekt planu ochrony Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego
  1. zalacznik_do_uchwaly_tpk.pdf
  2. Załączniki mapowe do Projektu planu ochrony:
  3. Warstwy wektorowe (zip)
II. Projekt planu ochrony Ciężkowicko-Różnowskiego Parku Krajobrazowego
  1. zalacznik_do_uchwaly_crpk.pdf
  2. Załączniki mapowe do Projektu planu ochrony:
  3. Warstwy wektorowe (zip)
III. Projekt planu ochrony Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki
  1. zalacznik_do_uchwaly_pkpb.pdf
  2. Załączniki mapowe do Projektu planu ochrony:
  3. Warstwy wektorowe (zip)