Aktualności

26.02.2019

Zapraszamy do wędrówek po lasach wokół Tarnowskich Gór. Dziś publikujemy część pierwszą: http://www.kulturawlesie.pl/2019/02/27/lasy-wokol-tarnowskich-gor-czesc-pierwsza/

19.02.2019

Informujemy, że 19 lutego 2019 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji planistycznej na potrzeby projektu planu ochrony dla Słowińskiego Parku Narodowego

20.09.2018

W dwutygodniku Las Polski ukazał się artykuł opisujący nasz projekt - Kultura w lesie. Zachęcamy do zapoznania się z jego tekstem.

10.01.2017

Informujemy, że w dniu 8 grudnia 2016 roku firma "KRAMEKO" Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji umowy zawartej z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą w  Krakowie, ul. Vetulaniego 1a, na świadczenie usług w z akresie przygotowania projektów planów ochrony dla trzech parków krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. 

28.11.2016

Zapraszamy na stronę naszego nowego, autorskiego projektu pod nazwą "Kultura w lesie" - pierwszego w Polsce portalu internetowego poświęconego zabytkom, miejscom historycznym i pamiątkom przeszłości położonym na terenie lasów!   

15.01.2016

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROJEKTAMI PLANÓW OCHRONY Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, Ciężkowicko-Różnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.  

17.07.2015

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROJEKTEM PLANU OCHRONY PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESIKDU MAŁEGO.  

20.10.2014

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROJEKTAMI PLANÓW OCHRONY DŁUBNIAŃSKIEGO I RUDNIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO.  

10.09.2014

Informujemy, że w dniu 4 lipca 2014 roku firma "KRAMEKO" Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji umowy zawartej z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a, na świadczenie usług w zakresie przygotowania trzech projektów planów ochrony oddzielnie dla trzech parków krajobrazowych: Tenczyńskiego Parku Krajobrazoweg, Ciężkowico-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.  

21.08.2013

Informujemy, że w dniu 24 lipca 2013 roku firma "KRAMEKO" Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji umowy zawartej z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a, na świadczenie usług w zakresie przygotowania dwóch projektów planów ochrony oddzielnie dla dwóch parków krajobrazowych: Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego Parku Krajobrazowego.