Oprogramowanie GIS


KRAMEKO sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 108
30-023 Kraków
sekretariat-małpa_krameko.com.pl

tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94

REGON: 8398858
NIP: 677-004-50-65

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS numer: 0000136547
AktualnościŚ.P.
Jadwiga Baczyńska
1973 - 2017


15 października odeszła od nas Jadzia.
Tak nagle. Zbyt wcześnie.
Przepracowała z nami niemal ćwierć wieku.
Skromna. Cierpliwa. Perfekcyjna.
Wesoła. Wytrwała. Dzielna.
Zawsze w ruchu, z tysiącem rzeczy do załatwienia.
Niezastąpiona.
Nasza Jadzia.

10.01.2017
Informujemy, że w dniu 8 grudnia 2016 roku firma "KRAMEKO" Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji umowy zawartej z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a, na świadczenie usług w z akresie przygotowania projektów planów ochrony dla trzech parków krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.
Więcej informacji.


28.11.2016

Zapraszamy na stronę naszego nowego, autorskiego projektu pod nazwą "Kultura w lesie" - pierwszego w Polsce portalu internetowego poświęconego zabytkom, miejscom historycznym i pamiątkom przeszłości położonym na terenie lasów! Więcej informacji.


15.01.2016
PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROJEKTAMI PLANÓW OCHRONY Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, Ciężkowicko-Różnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Więcej informacji.


17.07.2015
PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROJEKTEM PLANU OCHRONY PARKU KRAJOBRAZOWEGO BESIKDU MAŁEGO. Więcej informacji.


20.10.2014
PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROJEKTAMI PLANÓW OCHRONY DŁUBNIAŃSKIEGO I RUDNIAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO. Więcej informacji.


10.09.2014
Informujemy, że w dniu 4 lipca 2014 roku firma "KRAMEKO" Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji umowy zawartej z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a, na świadczenie usług w z akresie przygotowania trzech projektów planów ochrony oddzielnie dla trzech parków krajobrazowych: Tenczyńskiego Parku Krajobrazoweg, Ciężkowico-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Więcej informacji.


28.02.2014
Informujemy, że w dniu 19 lutego 2014 roku firma "KRAMEKO" Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji umowy zawartej z Reginalną Dyrekcją Ochrony Środowiska z siedzibą w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38 na świadczenie usług w zakresie Opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Więcej informacji.


21.08.2013
Informujemy, że w dniu 24 lipca 2013 roku firma "KRAMEKO" Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji umowy zawartej z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a, na świadczenie usług w zakresie przygotowania dwóch projektów planów ochrony oddzielnie dla dwóch parków krajobrazowych: Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego oraz Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Więcej informacji.


20.08.2013
Informujemy, że w dniu 10 lipca 2013 roku firma KRAMEKO Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji umowy zawartej z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Plac na Stawach 3, na świadczenie usług w zakresie sporządzenia dokumentacji dla rezerwatu Cisy w Mogilnie oraz sporządzenia dokumentacji dla rezerwatu Dolina potoku Rudno.
Więcej informacji.


07.03.2013
W naszej ofercie pojawił się program Moduł DREWNO. To kompletny system wspomagający prowadzenie gospodarki drewnem. Więcej informacji można znaleźć w dziale oprogramowanie.


02.08.2012
Informujemy, że w dniu 6 lipca 2012 roku firma "KRAMEKO" Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji umowy zawartej z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 1a, na świadczenie usług w zakresie przygotowania trzech projektów planów ochrony oddzielnie dla trzech parków krajobrazowych: Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. Więcej informacji.


30.12.2011
Zachęcamy do pobrania zaktualizowanego programu Konfigurator SWDE. W nowej wersji dodano m.in. opcję pobierania danych (listy rekordów) ze schowka Windows dla filtrowania według pól opisowych. Szczegóły znajdą Państwo w instrukcji obsługi.


11.10.2011
Przygotowaliśmy dla Państwa samouczek wideo prezentujący podstawowe możliwości programu Konfigurator SWDE. Film można obejrzeć tutaj


21.09.2011
Zachęcamy do pobrania zaktualizowanych wersji demonstracyjnych naszych programów. Dodaliśmy m.in. wersję demo programu "Wygładzanie linii i poligonów". Więcej informacji w dziale oprogramowanie.


25.03.2011
Zapraszamy do zapoznania się z nowymi cenami naszych programów. Więcej.


16.03.2011

Udostępniliśmy Materiały dokumentacyjne do projektu planu ochrony BdPN.
Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do kontynuacji udziału w opracowywaniu projektu planu ochrony BdPN.
Na niniejszej stronie zamieszczono materiały dokumentacyjne do projektu planu ochrony BdPN. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia, wnioski i informacje prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej skucharzyk@bdpn.pl lub pisemnie na adres: Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-714.


14.03.2011
Informujemy, że w naszej ofercie pojawił się nowy program, Konfigurator SWDE.
Aplikacja pozwala filtrować dane dostarczane w postaci pliku SWDE sformatowanych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Zapraszamy do pobrania wersji demonstracyjnej tego programu. Więcej informacji.


14.02.2011
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nowym cennikiem narzędzi leśnych. Aktualny cennik.


17.10.2010
Sklejanie warstw wektorowych. Program jest szczególnie przydatny do hurtowego łączenia ("sklejania") dużej liczby warstw wektorowych o zbliżonej strukturze danych. Za jego pomocą w bardzo szybki sposób można połączyć wiele warstw mapy topograficznej podzielonej na sekcje (za jednym razem z dowolnej liczby sekcji). Jest to jedyny program charakteryzujący się automatyzacją sklejania wielowarstwowego/wielokatologowego.
Zachęcamy do pobrania wersji DEMO i zapoznania się z możliwościami tego narzędzia.


04.03.2010
Dodaliśmy nowy produkt. Cechówka do znakowania drzew i drewna. Wykonana jest z wysokogatunkwoej stali. Główka obucha jest specjalnie utwardzana, by zabezpieczyć grawerunek przed zniszczeniem. Cechówkę można przymocować do paska dzięki dołączonemu uchwytowi. Więcej informacji.


14.09.2009
W naszej ofercie pojawił się program Analizator zrzutów GPS. Aplikacja służy do analizy tras i punktów z odbiorników GPS oraz do tworzenia zestawień na podstawie tych danych. Pozwala również na kontrolowanie i tworzenie zestawień czasu pracy i obecności pracowników w terenie. Więcej informacji można znaleźć w dziale oprogramowanie.