Opracowanie projektów Planów Ochrony dla trzech Parków Krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd


Zawiadomienie Dyrektora ZPKWM o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektów planów ochrony dla parkow krajobrazowychProszę o zapoznanie się z granicami Parków Krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd. Granice te zostaną przyjęte do projektów planów ochrony.Dnia 6 listopada 2017 r. w siedzibie KRAMEKO sp. z o.o. W Krakowie odbyła się KONFERENCJA 1 w sprawie prac nad sporządzeniem projektów planów ochrony dla parków krajobrazowych:Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd wraz z zakresem PZO dla obszarów Natura 2000. W konferencji uczestniczyło 31 osób reprezentujących: ZPKWM, RDOŚ Kraków, zainteresowane gminy (UG Zielonki, UG Klucze, UG Wielka Wieś, UM Krakowa, UG Zabierzów, UG Michałowice, UG Czernichów, UG Trzyciąż), jednostki PGL LP (RDLP Kraków, RDLP Katowice, Nadleśnictwo Olkusz, Nadleśnictwo Chrzanów), Zarząd Zieleni Miejskiej, Polski Związek Alpinizmu, Stowarzyszenie Białej Przemszy, Ratujmy Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, Małopolskie Towarzystko Ornitologiczne, Stowarzyszenie Ekoturystyki "Ostaniec" oraz firmę KRAMEKO sp. z o.o.

Proszę o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi poniżej i prezentowanymi na konferencji (granice parku zamieszczono w pkt. 2):


Dnia 22 sierpnia 2018 r. odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiwgo Parku Krajobrazowego
Program spotkania